Кваліфікаційний центр операторів безпілотних апаратів 'Кафедра дронів' що є структурним підрозділом Приватного навчального закладу «Фаховий коледж Вінницька ІТ-Академія», здійснює діяльність з присвоєння та підтвердження професійних кваліфікацій операторів безпілотних апаратів.

Процедура присвоєння/підтвердження здійснюється за Професійним стандартом групи професій 'Оператори безпілотних авіаційних систем: Оператори наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом; Оператори дистанційно керованих безпілотних літальних апаратів' затверджений наказом Президента Громадської організації «Українська асоціація операторів безпілотних апаратів» No 15 від 01.02.2024 року, за професійними кваліфікаціями:

 • 'Оператор дистанційно керованого безпілотного літального апарата', 3 рівень НРК;
 • 'Штурман-коригувальник дистанційно керованого безпілотного літального апарата', 3 рівень НРК;
 • 'Оператор доставки вантажів за допомогою дистанційно керованого безпілотного літального апарата', 3 рівень НРК;
 • 'Оператор аерофото- та відеозйомки за допомогою дистанційно керованого безпілотного літального апарата', 3 рівень НРК;
 • 'Оператор-інструктор дистанційно керованого безпілотного літального апарату', 3 рівень НРК.

Діяльність Кваліфікаційного центру регулюється Законом України 'Про освіту', 'Порядком присвоєння та підтвердження професійних кваліфікацій кваліфікаційними центрами', затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України No 956 від 15 вересня 2021 р., 'Професійним стандартом групи професій' 'Оператори безпілотних авіаційних систем: Оператори наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом; Оператори дистанційно керованих безпілотних літальних апаратів' затверджений наказом Президента Громадської організації «Українська асоціація операторів безпілотних апаратів» No 15 від 01.02.2024 рокуіншими нормативно-правовими актами України.

Процедура присвоєння/підтвердження кваліфікації Кваліфікаційним центром операторів безпілотних апаратів 'Кафедра дронів' складається з таких етапів:

 • прийняття Кваліфікаційним центром заяви про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації (далі - заява) та інших документів, поданих здобувачем, стосовно набутих ним компетентностей та/або результатів навчання;
 • співбесіда із здобувачем стосовно набутих компетентностей та/або результатів навчання, знань з питань охорони праці з урахуванням професії, кваліфікації; - прийняття рішення щодо можливості проведення процедури оцінювання;
 • проведення процедури оцінювання;
 • прийняття рішення за результатами процедури присвоєння/підтвердження та видача відповідного документа. Детальніше з процедурою присвоєння та проведення кваліфікації можна ознайомитись тут.

Для проходження процедури присвоєння/підтвердження здобувач подає до Кваліфікаційного центру заяву, зразок якої можна завантажити за посиланням.

До заяви додаються такі документи:

 • Копія паспорта;
 • Копія ідентифікаційного коду;
 • Сертифікат про проходження навчання за фахом, за наявності;
 • Копії трудової книжки / військового квитка що підтверджує досвід роботи, за наявності.

Документи про освіту, отримані в іншій країні, повинні бути перекладені українською мовою та визнані в Україні відповідно до законодавства. Заява та документи можуть подаватись як у паперовому так і в електронному вигляді. Заява та документи в електронній формі подаються здобувачем з накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Встановлення особи здобувача здійснюється шляхом її електронної ідентифікації.

Професійний стандарт за групою професій 'Оператори безпілотних авіаційних систем: Оператори наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом; Оператори дистанційно керованих безпілотних літальних апаратів' затверджений наказом Президента Громадської організації «Українська асоціація операторів безпілотних апаратів» No 15 від 01.02.2024 року іншими нормативно-правовими актами України.

Постанова Кабінету Міністрів України № 956 від 15.09.2021 р. «Про затвердження Порядку присвоєння та підтвердження професійних кваліфікацій кваліфікаційними центрами»

Наказ Міністерства освіти і науки України № 452 від 22.04. 2021 р. «Про затвердження Типового положення про кваліфікаційний центр»

Постанова Кабінету Міністрів України № 986 від 22.09.2021 р. «Порядок акредитації кваліфікаційних центрів»

Постанова Кабінету Міністрів України № 620 від 16.06.2021 р. «Про затвердження Положення про Реєстр кваліфікацій»

Постанова Кабінету Міністрів України № 576 від 02.06.2021 р. «Про затвердження Порядку визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах»

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Методики розроблення професійних стандартів» від 22.01.2018 № 74, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 13 лютого 2018 р. за № 165/31617

Постанова Кабінету Міністрів України № 373 від 31.05.2017 Про затвердження Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів

СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОПЕРАТОРІВ БЕЗПІЛОТНИХ АПАРАТІВ ”КАФЕДРА ДРОНІВ” ПРИВАТНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ВІННИЦЬКА ІТ-АКАДЕМІЯ»

ЄДРПОУ: 45068603

Адреса: 21015, Україна, м. Вінниця, вул. Ак. Янгеля, буд. 4.

IBAN: UA 523510050000026003879180362 в АТ 'Укрсиббанк'

E-mail: ita.in.ua@gmail.com

Телефон: +38(067)431-19-21